Nieuwkomers West-Friesland

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in Nederland - education in the Netherlands

 

Download Power Point:  Wat verwacht de school van ouders en wat kunnen ouders van school verwachten?

 

تعليم في هولندا

 

 

 

Film onderwijs in Nederland, Tigrinya

 

 

- Basisschool:   

                                                                                                                 

   

- Voortgezet onderwijs: