Nieuwkomers West-Friesland

Onderwijs in Nederland

Onderwijs in Nederland - education in the Netherlands

          

 

          

 

 

 

 Download Power Point:  Wat verwacht de school van ouders en wat kunnen ouders van school verwachten?

 

تعليم في هولندا

 

 

 

Film onderwijs in Nederland, Tigrinya

 

 

- Basisschool:   

 

- Voortgezet onderwijs: