Nieuwkomers West-Friesland

Nieuwkomers in je school

Nieuwkomersklas voltooid - en nu?

 

 

 

Een tweedejaars nieuwkomer heeft veel bereikt. Toch zijn er vaak nog (grote) hiaten. Hoe kan deze leerling optimaal ondersteund worden?

En hoe verzorgt een school passend onderwijs aan een nieuwkomer in groep 1-2?

Om antwoord te vinden op deze vragen stelt het samenwerkingsverband de Westfriese Knoop expertise Nieuwkomers beschikbaar.

Dit houdt in, dat de expertise die verzameld is door de Regionale Nieuwkomersvoorziening West-Friesland,  kan worden ingezet om scholen te ondersteunen op het gebied van NT2 onderwijs. Dit kan zijn in de vorm van kennisoverdracht aan team/leerkracht, advies gericht op lesaanbod, nazorg voor leerlingen uit de nieuwkomersklas of het ontwikkelen van taalbeleid.
 
Heeft uw school te maken met NT2 problematiek? Mailt u dan naar: nt2specialistenp2o@passendonderwijswf.nl

 

Alvast wat tips?

 

Download hier:

- Brochure NT2 in groep 1,2 

- Brochure uitstroom nieuwkomersklas

 

- Artikel taalonderwijs aan nieuwkomers, Maaike Hajer e.a.

- Artikel woordenschatonderwijs; De 4-takt

- Artikel Taalbeleid; TAALSMART

- Artikel klanklessen

- Filmpje klanklessen

 

- Informatie over financiering van 1e en 2e jaars nieuwkomers

- Thuis voorlezen door een vrijwilliger: SamenVoorlezen

- Landelijk overzicht interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning

 

Meer weten over de achtergrond van het kind?

- Informatie over de moedertaal van het kind

- Factsheet Eritrese vluchtelingen

- Factsheet Syrische vluchtelingen

 

Benieuwd hoe ouders/verzorgers hun kind beschrijven?

- Kijklijst ouders Pools

- Kijklijst ouders Arabisch

- Kijklijst ouders Engels

 

NT2 literatuur of materiaal lenen van de nieuwkomersvoorziening?

- Lijst uit te lenen NT2 materiaal

 

De moedertaal van een kind is een groot stuk van zijn of haar identiteit. Een goed ontwikkelde moedertaal maakt het makkelijker om een 2e taal te leren. Genoeg reden om meertaligheid te vieren! 

- Ingesproken prentenboeken in meerdere talen

- Samen voorleesfilmpjes kijken (jeugdbibliotheek.nl)

- NIK-NAK - tweetalige kinderboeken en meertalig materiaal

 

Gebruik maken van een tolk? 

- Kijk op de website: www.globaltalk.nl

 

Verloopt het leren van Nederlands als tweede taal moeizaam?

Mogelijk geeft deze online oudervragenlijst meertaligheid meer inzicht.

- Kijk op de website: https://taalbrug.be

-  bijlage-anamnese-meertaligheid-15012016.pdf (simea.nl)


Meer leren over het begeleiden van vluchtelingen in de klas? Volg de gratis online cursus: Steun bieden aan vluchtelingenkinderen. 

- Vluchtelingenkinderen helpen door extra steun te bieden | Augeo


Met de klas in gesprek over vluchtelingen? 

PO – VluchtelingenWerk Nederland