Nieuwkomers West-Friesland

Nieuwkomersklassen

Voor wie?

 

 

 

De nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die rechtstreeks of via asielzoekerscentra, uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen.

Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8, 6 tot 12-jarigen. De nieuwkomersklas biedt kinderen die nog geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd de mogelijkheid om zich de Nederlandse taal eigen te maken en kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

Door middel van een speciaal ontwikkeld programma wordt de kinderen onderwezen in het begrijpen, spreken en toepassen van de Nederlandse taal in de schoolse situatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan overige vakken als lezen, schrijven, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de creatieve vakken. In één jaar worden de kinderen voorbereid op het instromen binnen het reguliere onderwijs in hun eigen woonomgeving.

In de regio zijn vier locaties voor nieuwkomersklassen: Hoorn (Universum), Medemblik (De Meridiaan), Zwaag (de Rank) en Bovenkarspel (SBO ’t Palet). We streven er naar de leerling te plaatsen in de dichtst nabije nieuwkomersklas.

Contact
Er wordt gewerkt met een centraal aanmeldingspunt.
Voor al uw vragen kunt u terecht op het volgende e-mail adres:

info@nieuwkomers-westfriesland.nl

 

 

 

De nieuwkomersklas downloads

 

download hier:

Inschrijfformulier nieuwkomersklas

Tijdpad nieuwkomersklas

Informatiebrief voor scholen