Nieuwkomers West-Friesland

Informatie professionals

Professionals

Op 1 augustus 2015 is de regionale nieuwkomersvoorziening West Friesland van start gegaan.

De gezamenlijke schoolbesturen én de gezamenlijke gemeenten zijn een samenwerking aangegaan waarmee zij samen garant staan voor de co-financiering van deze voorziening in de vorm van nieuwkomersklassen. Daarmee kan er op grond van thuisnabijheid en beschikbaarheid van plaatsen onderwijs verzorgd worden aan nieuwkomers uit alle gemeenten.

Een prachtig resultaat voor de regio, maar bovenal voor deze groep leerlingen die zo snel en zo goed mogelijk hun plek in ons onderwijs en ons land moeten vinden.

De nieuwkomersklassen zijn bedoeld voor kinderen die rechtstreeks of via asielzoekerscentra, uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen.

Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8, 6 tot 12-jarigen. De nieuwkomersklas biedt kinderen die nog geen Nederlands onderwijs hebben gevolgd de mogelijkheid om zich de Nederlandse taal eigen te maken en kennis te maken met de Nederlandse cultuur.

Door middel van een speciaal ontwikkeld programma wordt de kinderen onderwezen in het begrijpen, spreken en toepassen van de Nederlandse taal in de schoolse situatie. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan overige vakken als lezen, schrijven, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de creatieve vakken. In één jaar worden de kinderen voorbereid op het instromen binnen het reguliere onderwijs in hun eigen woonomgeving.

In de regio zijn drie locaties voor nieuwkomersklassen: Hoorn (Jules Verne school), Medemblik (De Meridiaan), Ursem (Langereisschool) en Bovenkarspel (SBO ’t Palet). We streven er naar de leerling te plaatsen in de dichtst nabije nieuwkomersklas.

Contact
Er wordt gewerkt met een centraal aanmeldingspunt.
Voor al uw vragen kunt u terecht op het volgende e-mail adres:

info@nieuwkomers-westfriesland.nl