Nieuwkomers West-Friesland

Informatie professionals

Professionals

NIeuwkomers: Onderwijs aan anderstaligen

De regionale nieuwkomersvoorziening is een samenwerking tussen de zeven westfriese gemeenten en de gezamenlijke schoolbesturen, waarbij gezamenlijk garant wordt gestaan voor onderwijs aan nieuwkomers uit alle zeven gemeenten, zo thuisnabij mogelijk.

 

Een prachtig resultaat voor de regio, maar bovenal voor deze groep leerlingen die zo snel en zo goed mogelijk hun plek in ons onderwijs en ons land moeten vinden.

 

Het onderwijs vindt plaats op twee manieren: 

- de nieuwkomersklassen, waarbij kinderen van verschillende scholen gedurende 40 schoolweken geplaatst worden op een van de vier locaties voor onderwijs aan nieuwkomers;

- ondersteuning aan basisscholen die nieuwkomers hebben ingeschreven. 

 

Op de volgende pagina's leest u er alles over.